คำถามนั้นง่ายมาก

 

"มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมา"


"เขาเป็นเกย์หรือไม่"

 

ตอบได้ อยู่แค่ สองตัวเลือก คือ เป็น กับ ไม่เป็น

 

ดังนั้น ถึงคำตอบ จะคือ "เป็น"

 คนที่ตอบถูกก็จะมี 50%

ถึงคำตอบ คือ "ไม่เป็น"

 คนที่ตอบถูกก็จะมี 50%